Grafit krystaliczny

Dostępny w naszej ofercie grafit krystaliczny, nazywany też grafitem żyłowym bądź żyłą krystaliczną, wydobywany jest z żył i szczelin skał o wysokiej czystości. Przypuszcza się, że grafit żyłowy powstał ze złóż ropy naftowej, na którą oddziaływały różne czynniki fizyczne. Grafit krystaliczny pozyskuje się metodami powierzchniowymi lub szybowymi i choć występuje on na całym świecie, do celów hurtowych wydobywany jest jedynie na Sri Lance. Do właściwości grafitu krystalicznego zalicza się odporność na większość kwasów i zasad (z wyłączeniem gorącego kwasu siarkowego i azotowego), wytrzymałość na wysoką temperaturę oraz brak podatności na korozję.


Fo czego wykorzystywany jest grafit żyłowy?


Grafit krystaliczny poddany odpowiednim procesom przekształcany jest w drobno zmielony proszek. Podobnie jak grafit amorficzny stosuje się go jako suchy smar. Tego typu środek smarny wykorzystywany jest do smarowania maszyn pracujących w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem. Ponadto używa się go do rozmontowywania śrubek i innych elementów rozłącznych oraz docierania części maszyn takich, jak łożyska i sworznie.
Grafit krystaliczny znajduje również zastosowanie w metalurgii i odlewnictwie, tak samo jak inny surowiec z naszej oferty – koks odlewniczy. Produkuje się z niego różne rodzaje form i naczyń, służy także jako środek separujący podczas obróbki metali. Grafit krystaliczny w proszku dodaje się do olejów, aby polepszyć ich właściwości fizyko-chemiczne.