Oferta produktowa

Stawiamy na jakość

KOKS

p koks - Produkty

ODLEWNICZY

Specyfikacja
 • +140 mm
 • +100 mm
 • +90 mm
 • +80 mm
 • +60 mm

 • 80-130 mm
 • 70-130 mm
 • 60-120 mm
 • 60-100 mm
 • 60-90 mm

Sposoby dostawy

Transport samochodowy: naczepy samowyładowcze typu wanna lub Walking floor – dla towarów oferowanych luzem, naczepy typy firanka (kurtynowe ) – dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Transport kolejowy: wagony typu FALS lub EA dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu typu BIG-BAG

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu typu BIG-BAG

Osoby kontaktowe

Arkadiusz Szkuta - Dyrektor / Prokurent

» +48 605 432 439 » a.szkuta@dimex.pl

Alicja Buchta - Specjalista ds. handlowych

» +48 881 026 257 » a.buchta@dimex.pl

PRZEMYSŁOWY / OPAŁOWY

Specyfikacja
 • 40-80 mm
 • 25-80 mm
 • 20-40 mm
 • 10-25 mm
 • 0-10 mm
 • 3-10 mm
 • 0-3 mm
 • 0-0,3 mm

Sposoby dostawy

Transport samochodowy: naczepy samowyładowcze typu wanna lub Walking floor – dla towarów oferowanych luzem, naczepy typy firanka (kurtynowe ) – dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Transport kolejowy: wagony typu FALS lub EA dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu BIG-BAG

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu BIG-BAG

Osoby kontaktowe

Arkadiusz Szkuta - Dyrektor / Prokurent

» +48 605 432 439 » a.szkuta@dimex.pl

Wojciech Kubik - Dyrektor handlowy

» +48 603 929 301 » w.kubik@dimex.pl

Alicja Buchta - Specjalista ds. handlowych

» +48 881 026 257 » a.buchta@dimex.pl

WĘGIEL

p wegiel - Produkty
Specyfikacja
 • Kostka
 • Orzech I
 • Orzech II
 • Orzech
 • Groszek I
 • Groszek
 • Miał I
 • Miał II
 • Miał III

Sposoby dostawy

Transport samochodowy: naczepy samowyładowcze typu wanna lub Walking floor – dla towarów oferowanych luzem, naczepy typy firanka (kurtynowe ) – dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Transport kolejowy: wagony typu FALS lub EA dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu BIG-BAG

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu BIG-BAG

Osoby kontaktowe

Wojciech Kubik - Dyrektor handlowy

» +48 603 929 301 » w.kubik@dimex.pl

ANTRACYT

p antracyt - Produkty
Specyfikacja
 • 0-10 mm
 • 6-13 mm
 • 10-25 mm
 • 25-70 mm
 • +70 mm

Sposoby dostawy

Transport samochodowy: naczepy samowyładowcze typu wanna lub Walking floor – dla towarów oferowanych luzem, naczepy typy firanka (kurtynowe ) – dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Transport kolejowy: wagony typu FALS lub EA dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu BIG-BAG

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach dla towarów oferowanych luzem lub w opakowaniu BIG-BAG

Osoby kontaktowe

Arkadiusz Szkuta - Dyrektor / Prokurent

» +48 605 432 439 » a.szkuta@dimex.pl

Alicja Buchta - Specjalista ds. handlowych

» +48 881 026 257 » a.buchta@dimex.pl

GRAFIT

p grafit - Produkty
Specyfikacja
 • Grafit naturalny makrokrystaliczny
 • Grafit naturalny mikrokrystaliczny
 • Grafit naturalny amorficzny
 • Grafit syntetyczny
 • Grafit ekspandowany

Sposoby dostawy

Transport samochodowy: naczepy typy firanka (kurtynowe ) – dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Transport kolejowy: wagony typu FALS lub EA dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Transport morski: wysyłka w 20' / 40' kontenerach dla towarów oferowanych w opakowaniu BIG-BAG

Osoby kontaktowe

Tomasz Chamera - Specjalista ds. handlowych

» +48 605 422 432 » grafit@dimex.pl