Koks przemysłowo-opałowy

Koks opałowy wykorzystywany jest jako paliwo w przemyśle chemicznym i energetycznym. Do jego wytwarzania potrzebny jest węgiel kamienny, który w procesie koksowania poddawany jest temperaturze 600–1200 °C. To sprawia, że koks opałowo-przemysłowy posiada mniej zanieczyszczeń, które są redukowane w procesie koksowania, co przekłada się na jego wysoką wartość opałową, zdecydowanie wyższą od węgla kamiennego. Oferujemy Państwu koks przemysłowy/opałowy o ziarnistościach 0-10 mm, 10-25 mm, 20-40 mm, 25-80 mm, 40-80 mm.


Korzyści z palenia koksem opałowym


Ponieważ koks opałowy cechuje się wysoką czystością oraz dużą kalorycznością (28 MJ/kg), jest cennym surowcem przemysłowym i podobnie jak koks odlewniczy stosuje się go w różnych gałęziach przemysłu. Charakterystyczną cechą koksu opałowego jest niska zawartość części lotnych (ok. 1%) oraz zawartość siarki nieprzekraczająca 0,6%. Surowiec ten to materiał bezdymny, wolno spalający się. Jest też bardzo wszechstronny – można nim ogrzewać zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa czy elektrociepłownie. Wystarczy zasilić nim piec bądź kotłownię, a wolno spalający się surowiec odda do otoczenia znaczną ilość ciepła.

Koks opałowy jest wydajniejszym paliwem od węgla. Coraz większe zainteresowanie koksem jako surowcem grzewczym wynika z faktu, iż jest on przyjaźniejszy dla środowiska od zwykłego węgla i nie przyczynia się do powstawania smogu. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w wyborze optymalnego rodzaju surowca opałowego. Zapraszamy do kontaktu!